privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt
ID advertising kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ID
advertising en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ID-advertising verstrekt. ID advertising kan volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Waarom ID advertising jouw gegevens nodig heeft
ID advertising verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen opnemen en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
ID advertising kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeengekomen opdracht.
Daarnaast sturen we je regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, enz.
Je kunt op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en lokale regelgeving moeten respecteren.

Hoe lang ID advertising gegevens bewaart
ID advertising bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
ID advertising verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en prospecten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen analyseren. De door het cookies gegeneerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen servers van ID advertising of die van een derde partij.
We gebruiken die informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden.
Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om je beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

Google Analytics
ID advertising maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief online acties van ID-advertising zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ID advertising heeft hier geen invloed op.
ID advertising heeft Google geen toestemming gegeven om via ID advertising verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@id-advertising.be. ID advertising zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op dat verzoek reageren.

Beveiligen
ID advertising neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ID advertising maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen van misbruik of wil je meer informatie over de beveiliging van door ID advertising verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ID advertising via info@id-advertising.be
ID advertising
Aalstersestraat 121
9280 Wieze
0495/164 799
info@id-advertising.be
ondernemingsnummer: BE 0456 882 470